Logo của Wells Fargo được nhìn thấy tại hội nghị tài chính và ngân hàng SIBOS ở TorontoChris Helgren | Theo nhà phân tích Betsy Graseck của Morgan Stanley, ông Fargo và Capital One có thể buộc phải cắt giảm cổ tức sau khi cuộc kiểm tra căng thẳng của Cục Dự trữ Liên bang đưa ra một quy tắc mới điều chỉnh các khoản thanh toán hàng quý. Fed đã công bố kết quả của kỳ kiểm tra ngân hàng hàng năm vào thứ Năm, tiết lộ những hạn chế mới đối với ngành ngân hàng Hoa Kỳ sau khi phát hiện ra rằng một số ngân hàng có thể tiến gần đến mức vốn tối thiểu trong các kịch bản liên quan đến đại dịch coronavirus. Điều đó bao gồm một công thức mới cho việc chi trả cổ tức quy định rằng cổ tức của người cho vay không được vượt quá thu nhập ròng trung bình của nó trong bốn quý trước đó.
đi vào trang sức
nhà nhờ nhé
đi vào nhà nhờ