Noam Galai | Theo hồ sơ mới nhất của quỹ, Giám đốc quỹ đầu cơ Alex Sacerdote của Getty Images, câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký của CNBC Pro. Theo FactSet, công ty quản lý quỹ đầu tư Whale Rock của Sacerdote có hơn 10 tỷ đô la tài sản đang được quản lý và công ty này đổ gần như toàn bộ số tiền đó vào cổ phiếu. Công ty theo dõi quỹ đầu cơymmetric.io ước tính rằng Whale Rock đã thu được 29%. thu được trong năm nay cho đến nay dựa trên các vị thế dài của quỹ, không phải lợi nhuận tổng thể của nó. Theo Symmetric, quỹ đầu cơ này cũng có thành tích ba năm đánh bại thị trường. Cổ phần lớn nhất của anh ấy là Amazon, nhưng quỹ không chỉ bao gồm những cái tên megacap.
click xem thêm nhà hàng
đi đến nhà hàng bạn nha
vào xem thêm tài xế bạn nha