Needham nói rằng loài thể thao kháng coronavirus này đang tăng cao hơn

Chủ tịch World Wrestling Entertainment Inc. Vince McMahon (L) và đô vật Triple H xuất hiện trên võ đài trong chương trình WWE Monday Night Raw tại Trung tâm Thomas & Mack ngày 24 tháng 8 năm 2009Ethan Miller | Getty Images Giải trí | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Bối cảnh thể thao cằn cỗi do virus coronavirus ngừng hoạt động đã tạo ra cơ hội tuyệt vời cho một công ty giải trí thể thao vẫn đang hoạt động - ngay cả khi nó đã được viết kịch bản, Needham nói. Công ty cho biết trong một lưu ý mới rằng World Wrestling Entertainment, được coi là một dịch vụ thiết yếu của Bang Florida, là "có khả năng chống lại Covid."
xem sài gòn
xe điện bạn nha
click vào nhà hàng