Mua cổ phiếu bán lẻ vì người tiêu dùng sẽ đưa chúng ta thoát khỏi cuộc suy thoái này, Ned Davis Research cho biết

Một tấm biển "Tạm thời đóng cửa" treo trên cửa sổ của cửa hàng Nordstrom Inc. ở khu phố Midtown của New York, Hoa Kỳ, vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2020. Gabby Jones | Bloomberg | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro.) Các cổ phiếu bán lẻ bị đánh bại sẽ là nhóm đầu tiên tăng điểm ở phía bên kia của sự ngừng hoạt động của coronavirus, theo Ned Davis Research. Đại dịch coronavirus đã giáng một đòn kỷ lục cho các nhà bán lẻ nhờ đóng cửa doanh nghiệp bắt buộc để kiểm soát sự lây lan của vi rút. Tuy nhiên, công ty nghiên cứu cho biết bán lẻ là chu kỳ sớm và nó sẽ là người tiêu dùng đưa chúng ta thoát khỏi thời kỳ suy thoái này.
vào xem nhà máy bạn nha
hạ long nha bạn
Tài chính