Một người đi bộ tại trạm dừng tàu điện ngầm Phố Wall ở Thành phố New York.Angela Weiss | AFP | Getty Images Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro. Theo một lưu ý mới từ JPMorgan, tuần trước là tuần tốt nhất đối với giá trị và cổ phiếu theo chu kỳ có một đường băng ngắn và các nhà đầu tư nên sẵn sàng sớm bắt đầu, theo một lưu ý mới từ JPMorgan. nó đã tăng 3,29%. Một số ngành tăng mạnh nhất là các ngành có tính chu kỳ như ô tô, du lịch và xây dựng, và giá dầu tăng cũng thúc đẩy một tuần mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu năng lượng. Cổ phiếu đã tăng trở lại vào thứ Ba.
chuột máy tính
vào xem iphone
vào xem hạ long tại đây nha