Ứng dụng PayPal được thấy trên iPhoneJaap Arriens | NurPhoto | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC PRO.) Thị trường tăng giá tiếp theo đối với cổ phiếu sẽ không bị thúc đẩy bởi việc mở rộng định giá, theo Goldman Sachs, và khi cơ hội cho alpha vượt trội hơn so với toàn bộ thị trường tăng trưởng, Công ty cho biết rằng việc chọn cổ phiếu sẽ trở nên quan trọng hơn. Công nghệ xanh ngày càng trở nên phổ biến, Goldman đã tổng hợp danh sách 50 cổ phiếu - tất cả đều có xếp hạng mua - là "người chiến thắng thế giới" và là cơ hội hiện tại để tăng trưởng cơ cấu. Dưới đây là một số cái tên trong danh sách:
xem cần thơ
vòng đeo tay bạn nha
xem thêm chùi nhà nghe