Đây là cách để bắt kịp các xu hướng công nghệ hàng đầu đang tăng tốc từ đại dịch, theo Morgan Stanley

Ứng dụng Spotify trên iPhone.Fabian Sommer | liên minh hình ảnh | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro) Coronavirus đã thay đổi cách nhiều người Mỹ sống cuộc sống hàng ngày của họ ở nhà hoặc tại nơi làm việc và thúc đẩy xu hướng số hóa và thương mại điện tử, theo một nhóm các nhà phân tích của Morgan Stanley. Những thay đổi mạnh mẽ này, bao gồm làm việc tại nhà, mua thực phẩm trực tuyến nhiều hơn và sự gia tăng thanh toán không tiếp xúc, có nghĩa là lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư sẵn sàng đặt cược lớn vào những gì dự kiến sẽ là một số công nghệ quan trọng nhất trong những năm tới.
nhà nhờ bạn nhé
click Cười
sự kiện