Số người Mỹ nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp đã tăng lên 38,6 triệu trong tuần qua, ngay cả khi một số tiểu bang và thành phố cố gắng mở cửa lại nền kinh tế của họ sau khi bị khóa Covid-19. Hệ thống thất nghiệp của Hoa Kỳ được thiết kế như một sự hợp tác giữa chính phủ liên bang và các tiểu bang trong để cung cấp hỗ trợ tài chính ngắn hạn cho một số người lao động. Các quốc gia đã phải vật lộn để theo kịp nhu cầu mà cuộc khủng hoảng đã đặt ra đối với hệ thống. Do đó, Quốc hội đã thông qua các biện pháp khẩn cấp để tạm thời mở rộng chương trình bảo hiểm thất nghiệp. Các quận khác, chẳng hạn như Đức và Thụy Điển, có cách tiếp cận khác. Hãy xem video ở trên để tìm hiểu mạng lưới an toàn xã hội cho người lao động ở Mỹ so với các hệ thống khác trên thế giới như thế nào.
click xe du lịch bạn nha
Thời trang nghe
đi đến cần thơ